PHPYazılım

PHP Dersleri #19 – Tüm Array (Dizi) Fonksiyonları

kodportali.comPHP derslerine kaldığı yerden tüm hızıyla array fonksiyonları ile devam ediyoruz.

Giriş

Önceki derslerimizde fonksiyonları ve dizileri öğrenmişdik. PHP ‘nin çekirdekde ön tanımlı bir çok fonksiyonu bulunur ve PHP ‘de array herşeydir. Onun içinde bir çok array yani dizi fonksiyonu bulunuyor. Hadi hepsini inceleyelim.

Fonksiyonlar


is_array

Bu fonksiyon girdiğiniz değerin dizi olup olmadığını kontrol eder.

$var1 = "string";
$var2 = 2;
$var3 = false;
$var4 = ["a", "b", "c", "d", "e", "f"];

if(is_array($var1) or is_array($var2) or is_array($var3)){
  echo "3 değişkenden biri dizi tipinde.";
}

if(is_array($var4)){
  echo "Girilen veri, bir dizi.";
}

Yukarıdaki kodun çıktısı;

Girilen veri, bir dizi.

Gördüğünüz gibi 4 farklı veri tipi girip kontrol ettik ve sadece $var4 değişkeninin dizi olduğunu söyledi.


explode

Bu fonksiyon bir dizgeyi, belirlediğimiz bir ayraca göre bölüp dizi haline getirir.

$str = "kod portali bir web sitesidir.";
$ex = explode(" ", $str);
var_dump($ex);

Yukarıdaki kodun çıktısı;

array(5) {
 [0]=>
 string(3) "kod"
 [1]=>
 string(7) "portali"
 [2]=>
 string(3) "bir"
 [3]=>
 string(3) "web"
 [4]=>
 string(10) "sitesidir."
}

Gördüğünüz gibi dizgemiz artık, dizi halini aldı.


implode

Bu fonksiyon dizi elemanlarını birleştirip bir dizge elde eder.

$array = ["kod", "portali", "bir", "web", "sitesidir."];
$str = implode(" ", $array);
echo $str;

Yukarıdaki kodun çıktısı;

kod portali bir web sitesidir.

Gördüğünüz gibi dizimiz artık string halinde bir cümle oldu. Ayracımız da space yani boş karakter olduğu için bir boşluk kullanarak birleştirdi.


unset

Bu fonksiyon sadece diziler için kullanılmıyor ama dizilerde şu işe yarıyor; Dizideki değeri siliyor.

$array = ["a" => 1, "b" => 2, "c" => 3, "d" => 4, "e" => 5];
unset($array["a"]);
var_dump($array);

Yukarıdaki kodun çıktısı;

array(4) {
 ["b"]=>
 int(2)
 ["c"]=>
 int(3)
 ["d"]=>
 int(4)
 ["e"]=>
 int(5)
}

Gördüğünüz gibi diziden “a” anahtarını çıkarttı.


array_change_key_case

Bu fonksiyon biz dizedeki tüm anahtarların değerlerini girdiğiniz parametreye göre değiştirir.

$array = ["FirSt" => 3, "SecOnd" => 5];
$change = array_change_key_case($array, CASE_UPPER); // CASE_UPPER tüm anahtarları büyütür

var_dump($change);

Yukarıdaki kodun çıktısı;

array(2) {
 ["FIRST"]=>
 int(3)
 ["SECOND"]=>
 int(5)
}

Gördüğünüz gibi tüm anahtarlar yani key ‘ler büyüdü.


array_chunk

Bu fonksiyon bir dizeyi belittiğiniz büyüklükde parçalarına ayırır.

$array = ["a", "b", "c", "d", "e", "f", "g"];
$chunk = array_chunk($array, 2); 
var_dump($chunk);

Yukarıdaki kodun çıktısı;

array(4) {
 [0]=>
 array(2) {
  [0]=>
  string(1) "a"
  [1]=>
  string(1) "b"
 }
 [1]=>
 array(2) {
  [0]=>
  string(1) "c"
  [1]=>
  string(1) "d"
 }
 [2]=>
 array(2) {
  [0]=>
  string(1) "e"
  [1]=>
  string(1) "f"
 }
 [3]=>
 array(1) {
  [0]=>
  string(1) "g"
 }
}

İkinci parametreye 2 yazdık, ikinci parametre kesit alınacak uzunluğu belirtmek için kullanılıyor. Gördüğünüz gibi 7 elemanlı diziyi 4 parçaya böldü.


array_column

Bu fonksiyon, ikinci parametrede belirttiğimiz anahtarı dizi içinde arar ve dizi halinde listeler.

$records = array(
  array(
    'id' => 2135,
    'first_name' => 'John',
    'last_name' => 'Doe',
  ),
  array(
    'id' => 3245,
    'first_name' => 'Sally',
    'last_name' => 'Smith',
  ),
  array(
    'id' => 5342,
    'first_name' => 'Jane',
    'last_name' => 'Jones',
  ),
  array(
    'id' => 5623,
    'first_name' => 'Peter',
    'last_name' => 'Doe',
  )
);
$first_names = array_column($records, 'first_name');
var_dump($first_names);

Yukarıdaki kodun çıktısı;

Array
(
  [0] => John
  [1] => Sally
  [2] => Jane
  [3] => Peter
)

Gördüğünüz gibi dize içindeki tüm ‘first_name‘ değerini çekti ve listeleyip yazdırdı.


array_combine

Bu fonksiyon, birinci parametreye yazdığınız dizenin değerlerini key olarak alır ve ikinci parametreye yazdığınız dizinin değerlerine eşitler ve yeni bir dizi oluşturur. Yani kombine eder.

$a = array('Mercedes', 'Mc', 'Toyota');
$b = array('Benz', 'Laren', 'Corolla');
$c = array_combine($a, $b);

var_dump($c);

Yukarıdaki kodun çıktısı;

array(3) {
 ["Mercedes"]=>
 string(4) "Benz"
 ["Mc"]=>
 string(5) "Laren"
 ["Toyota"]=>
 string(7) "Corolla"
}

Gördüğünüz gibi ilk dizinin value ‘leri key haline geldi ve ikinci dizi ile kombine edilip yeni bir dizi oluşturuldu.


array_count_values

Bir dizi içindeki tüm değerleri alır ve kaç tane aynı değer olduğunu kontrol eder ve sayılarını dizi şeklinde döndürür.

$array = ["php", "c", 2, "perl", "c", "php", "php", 2, "php", "c", 2];
$counts = array_count_values($array);
var_dump($counts);

Yukarıdaki kodun çıktısı;

array(4) {
 ["php"]=>
 int(4)
 ["c"]=>
 int(3)
 [2]=>
 int(3)
 ["perl"]=>
 int(1)
}

Gördüğünüz gibi birinci parametreye girdiğimiz dizideki tüm value ‘leri aldı ve sayılarını dizi şeklinde yazdırdı.


array_diff_assoc

Bu fonksiyon, birinci ve ikinci parametreye girdiğiniz dizileri karıştırır ve anahtarlarınıda kontrol ederek indeks kontrolü ile farklarını alır.

$array1 = array("a" => "green", "b" => "brown", "c" => "blue", "red");
$array2 = array("a" => "green", "yellow", "red");
$result = array_diff_assoc($array1, $array2);
var_dump($result);

Yukarıdaki kodun çıktısı;

array(3) {
 ["b"]=>
 string(5) "brown"
 ["c"]=>
 string(4) "blue"
 [0]=>
 string(3) "red"
}

Gördüğünüz gibi ikinsindede olan değerleri atıp farklı olanları dizi halinde tekrar yazdırdı.


array_diff_key

Yukarıdaki fonksiyondan farklı olarak, dizilerin anahtarlarını alarak farklarını alır.

$array1 = array('blue' => 1, 'red' => 2, 'green' => 3, 'purple' => 4);
$array2 = array('green' => 5, 'yellow' => 7, 'cyan' => 8);
$array3 = array('blue' => 6, 'yellow' => 7, 'mauve' => 8);

var_dump(array_diff_key($array1, $array2, $array3));

Yukarıdaki örneğin çıktısı;

array(2) {
 ["red"]=>
 int(2)
 ["purple"]=>
 int(4)
}

Gördüğünüz gibi dizilerin anahtarlarını baz alarak farklarını dizi haline getirdi ve ekrana yazdırdı.


array_diff_uassoc

Bu diğerlerinden farklı olarak kullanıcının belirlediği bir callback işlevi ile farkı hesaplar.

$array1 = array("a" => "green", "b" => "brown", "c" => "blue", "red");
$array2 = array("a" => "green", "yellow", "red");
$result = array_diff_uassoc($array1, $array2, function($a, $b){
  if($a === $b)
    return 0;

  return ($a > $b) ? 1 : -1;
});
var_dump($result);

Yukarıdaki kodun çıktısı;

array(3) {
 ["b"]=>
 string(5) "brown"
 ["c"]=>
 string(4) "blue"
 [0]=>
 string(3) "red"
}

Gördüğünüz gibi yazdığımız fonksiyona göre farklarını hesapladı ve dizi haline getirip yazdırdı.


array_diff_ukey

Yukarıdaki fonksiyondan farklı olarak anahtarlar üzerinde bir callback işlevi kullanarak dizilerin farkını alır.

<?php

$array1 = array('blue' => 1, 'red' => 2, 'green' => 3, 'purple' => 4);
$array2 = array('green' => 5, 'blue' => 6, 'yellow' => 7, 'cyan'  => 8);

var_dump(array_diff_ukey($array1, $array2, function($key1, $key2){
  if($key1 == $key2)
    return 0;
  elseif($key1 > $key2)
    return 1;
  else
    return -1;
}));

Yukarıdaki kodun çıktısı;

array(2) {
 ["red"]=>
 int(2)
 ["purple"]=>
 int(4)
}

Gördüğünüz gibi anahtarları baz alarak yazdığımız fonksiyona göre iki dizinin arasındaki farkı aldı ve dizi haline getirip yazdırdı.


array_diff

Dizi1’i bir veya daha fazla diziye karşı karşılaştırır ve dizi1’de diğer dizilerde bulunmayan değerleri döndürür. Yani dizilerin farkını hesaplar.

$array1 = array("a" => "green", "red", "blue", "red");
$array2 = array("b" => "green", "yellow", "red");
$result = array_diff($array1, $array2);

var_dump($result);

Yukarıdaki kodun çıktısı;

array(1) {
 [1]=>
 string(4) "blue"
}

Gördüğünüz gibi diğer dizilerde bulunan ama ilk dizide bulunmayan tüm değerleri dizi haline getirip yazdırdı.


array_fill_keys

Birinci parametreye girdiğiniz dizideki tüm değerleri key olarak kullanıp, ikinci diziye girdiğiniz string değeri value olarak kabul edip yeni bir dizi oluşturur.
$array = ["test", 6, "kodportali", "helloworld", 2];
$fill = array_fill_keys($array, ".com");

var_dump($fill);

Yukarıdaki kodun çıktısı;

array(5) {
 ["test"]=>
 string(4) ".com"
 [6]=>
 string(4) ".com"
 ["kodportali"]=>
 string(4) ".com"
 ["helloworld"]=>
 string(4) ".com"
 [2]=>
 string(4) ".com"
}

Gördüğünüz gibi ilk dizedeki tüm değerleri anahtar olarak aldı ve ikinci parametredeki string ‘i değer olarak alıp yeni bir dizi oluşturup yazdırdı.


array_fill

Bu fonksiyon belli aralıklarda dizi oluşturur. Birinci parametreye başlangıç indeksini, ikinci parametreye uzunluğunu ve üçüncü parametreye oluşacak dizinin value ‘sini yazıyoruz.

$array = array_fill(3, 7, "kodportali.com");
var_dump($array);

Yukarıdaki kodun çıktısı;

array(7) {
 [3]=>
 string(14) "kodportali.com"
 [4]=>
 string(14) "kodportali.com"
 [5]=>
 string(14) "kodportali.com"
 [6]=>
 string(14) "kodportali.com"
 [7]=>
 string(14) "kodportali.com"
 [8]=>
 string(14) "kodportali.com"
 [9]=>
 string(14) "kodportali.com"
}

Gördüğünüz gibi üçüncü indeks’den başlayarak 7 satır bulunan hepsinin value değeri aynı bir dizi oluşturduk.


array_filter

Bu fonksiyon filtrelemeye yarar. Birinci parametreye filtrelemek istediğimiz dizi, ikinci parametreyede callback işlevini yazıyoruz. Eğer fonksiyon sonucu TRUE dönerse yeni oluşturulacak dizinin içine alır eğer FALSE ise almaz.

$array = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9];
$filter = array_filter($array, function(int $var){
  return ($var & 1);
});
var_dump($filter);

Yukarıdaki kodun çıktısı;

array(5) {
 [0]=>
 int(1)
 [2]=>
 int(3)
 [4]=>
 int(5)
 [6]=>
 int(7)
 [8]=>
 int(9)
}

Gördüğünüz gibi ilk parametreye girdiğimiz dizideki tüm tek sayılar ile yeni bir dizi oluşturdu ve ekrana yazdırdı. Bu ikinci parametreye yazdığımız callback sayesinde oldu, filtrelemiş olduk.


array_flip

Bir dizedeki anahtarlarla, değerleri yer değiştirir.

$array = ["a" => "kod", "b" => "portali", "c" => "com"];
$flip = array_flip($array);
var_dump($flip);

Yukarıdaki kodun çıktısı;

array(3) {
 ["kod"]=>
 string(1) "a"
 ["portali"]=>
 string(1) "b"
 ["com"]=>
 string(1) "c"
}

Gördüğüz gibi değerler ve anahtarlar yer değiştirip yeni bir dizi oluşturuldu ve ekrana yazdırıldı.


array_intersect_assoc

Bu fonksiyon dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indisleri de karşılaştırır.

$array1 = array("a" => "green", "b" => "brown", "c" => "blue", "red");
$array2 = array("a" => "green", "b" => "yellow", "blue", "red");
$result_array = array_intersect_assoc($array1, $array2);
var_dump($result_array);

Yukarıdaki kodun çıktısı;

array(1) {
 ["a"]=>
 string(5) "green"
}

Gördüğünüz gibi iki dizinin kesişimini hesaplayın yeni bir dizi oluşturdu ve ekrana yazdırdı.


array_intersect_key

Bu fonksiyon karşılaştırma için anahtarları kullanarak dizilerin kesişimini hesaplar.

$array1 = array('blue' => 1, 'red' => 2, 'green' => 3, 'purple' => 4);
$array2 = array('green' => 5, 'blue' => 6, 'yellow' => 7, 'cyan'  => 8);

var_dump(array_intersect_key($array1, $array2));

Yukarıdaki kodun çıktısı;

array(2) {
 ["blue"]=>
 int(1)
 ["green"]=>
 int(3)
}

Gördüğünüz gibi dizilerin anahtarlarını kullanarak dizilerin keşimini hesaplayıp yeni biz dizi oluşturdu ve ekrana yazdırdı.


array_intersect_uassoc

Bu fonksiyon dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak bir geriçağırım işlevi üzerinden indisleri de karşılaştırır.

$array1 = array("a" => "green", "b" => "brown", "c" => "blue", "red");
$array2 = array("a" => "GREEN", "B" => "brown", "yellow", "red");

$uassoc = array_intersect_uassoc($array1, $array2, "strcasecmp");

var_dump($uassoc);

Yukarıdaki kodun çıktısı;

array(1) {
 ["b"]=>
 string(5) "brown"
}

Gördüğünüz gibi iki dizinin kesişimini aldı ve yazdığımız callback ‘ı (burdaki callback PHP ‘nin kendi fonksiyonudur) uygulayıp yeni biz dizi oluşturup ekrana yazdırdı.


array_intersect_ukey

Bu fonksiyon anahtarları karşılaştırmak için bir geriçağırım işlevi kullanarak dizilerin kesişimini hesaplar.

$array1 = array('blue' => 1, 'red' => 2, 'green' => 3, 'purple' => 4);
$array2 = array('green' => 5, 'blue' => 6, 'yellow' => 7, 'cyan'  => 8);

$intersect = array_intersect_ukey($array1, $array2, function($a, $b){
  if($a == $b)
    return 0;
  elseif($a > $b)
    return 1;
  else
    return -1;
});

var_dump($intersect);

Yukarıdaki kodun çıktısı;

array(2) {
 ["blue"]=>
 int(1)
 ["green"]=>
 int(3)
}

Gördüğünüz gibi anahtarları kullanarak ve üçüncü parametrede yazdığımız callback işlevini kullanarak dizilerin kesişimini hesapladı ve ekrana yazdırdı.


array_intersect

Bu fonksiyon dizilerin kesişimini hesaplar.

$array1 = array("a" => "green", "red", "blue");
$array2 = array("b" => "green", "yellow", "red");
$result = array_intersect($array1, $array2);
var_dump($result);

Yukarıdaki kodun çıktısı;

array(2) {
 ["a"]=>
 string(5) "green"
 [0]=>
 string(3) "red"
}

Gördüğünüz gibi iki parametre girdik ve ikisinede dizi girip kesişimini basitçe hesaplayıp ekrana yazdırdık.


array_key_exists

Bu fonksiyon belirtilen anahtarı dizi içinde varmı diye arar.

$array = ["first" => "a", "second" => "b", "third" => "c"];
if(array_key_exists("first", $array)){
 echo "Bu kelime dizi içinde mevcut.";
}

Yukarıdaki kodun çıktısı;

Bu kelime dizi içinde mevcut.

Birinci parametreye aranacak kelimeyi, ikinci parametreyede dizimizi girdik ve if yapısı ile kontrol ettik ve eğer anahtar dizi içinde varsa ekrana yazdırsın dedik ve yazdırdı.


array_key_first

Bu fonksiyon bir dizedeki ilk anahtarı döndürür.

$array = ["a" => 2, "b" => 4, "c" => 6];
$first = array_key_first($array);

var_dump($first);

Yukarıdaki kodun çıktısı;

string(1) "a"

Gördüğünüz gibi parametremizi dizi olarak girdik ve sıfırıncı indeksi döndürüp ekrana yazdırdı.


array_key_last

Bu fonksiyon bir dizedeki son anahtarı döndürür.

$array = ["a" => 2, "b" => 4, "c" => 6];
$first = array_key_last($array);

var_dump($first);

Yukarıdaki kodun çıktısı;

string(1) "c"

Gördüğünüz gibi parametremizi dizi olarak girdik ve en sonundcu indeksi döndürüp ekrana yazdırdı.


array_keys

Bu fonksiyon bir dizedeki tüm anahtarları veya anahtarların alt kümesini döndürür.

$array = array(0 => 100, "color" => "red");
$keys = array_keys($array);
var_dump($keys);

$multiarray = array(
  "color" => array("blue", "red", "green"),
  "size" => array("small", "medium", "large")
);
$subsetKeys = array_keys($multiarray);
var_dump($subsetKeys);

Yukarıdaki kodun çıktısı;

array(2) {
 [0]=>
 int(0)
 [1]=>
 string(5) "color"
}
array(2) {
 [0]=>
 string(5) "color"
 [1]=>
 string(4) "size"
}

Gördüğünüz gibi dizilerdeki tüm anahtarları dizi halinde döndürüp ekrana yazdırdı.


array_map

Bu fonksiyon belirtilen diziye geriçağırım işlevini uygular.

$array = [2, 4, 6, 8, 10, 12];
$map = array_map(function(int $a) : int{
  return ($a * 10);
}, $array);

var_dump($map);

Yukarıdaki kodun çıktısı;

array(6) {
 [0]=>
 int(20)
 [1]=>
 int(40)
 [2]=>
 int(60)
 [3]=>
 int(80)
 [4]=>
 int(100)
 [5]=>
 int(120)
}

Gördüğünüz gibi birinci parametreye anonim fonksiyon girdik ve ikinci parametreye dizimizi yazdık ve fonksiyonumuzda sayıyı 10 ile çarpıp return etmesini istedik. Fonksiyonda callback işlevini yerine getirerek tüm sayıları 10 ile çarpıp dizi halinde döndürdü ve ekrana yazdırdık.


array_merge_recursive

İki veya daha fazla diziyi birbirine ardı ardına ekleyerek yeni bir dizi elde eder ve döndürür.

$array1 = array("color" => array("favorite" => "red"), 5);
$array2 = array(10, "color" => array("favorite" => "green", "blue"));
$result = array_merge_recursive($array1, $array2);

var_dump($result);

Yukarıdaki kodun çıktısı;

array(3) {
 ["color"]=>
 array(2) {
  ["favorite"]=>
  array(2) {
   [0]=>
   string(3) "red"
   [1]=>
   string(5) "green"
  }
  [0]=>
  string(4) "blue"
 }
 [0]=>
 int(5)
 [1]=>
 int(10)
}

Gördüğünüz gibi iki parametre girdik ve ikisinede dizi girdik, fonksiyon ard arda ekleyerek yeni bir dizi elde etti ve ekrana yazdırdı.


array_merge

Bu fonksiyon belirtilen dizilerin elemanlarını bir öncekinin elemanlarının ardına eklemek suretiyle yeni bir dizi oluşturur ve bu diziyi döndürür.

$array1 = array("color" => "red", 2, 4);
$array2 = array("a", "b", "color" => "green", "shape" => "trapezoid", 4);
$result = array_merge($array1, $array2);

var_dump($result);

Yukarıdaki kodun çıktısı;

array(7) {
 ["color"]=>
 string(5) "green"
 [0]=>
 int(2)
 [1]=>
 int(4)
 [2]=>
 string(1) "a"
 [3]=>
 string(1) "b"
 ["shape"]=>
 string(9) "trapezoid"
 [4]=>
 int(4)
}

Gördüğünüz gibi iki dizeyi birleştirip ekrana yazdırdı.


array_multisort

Bu fonksiyon çok sayıda diziyi veya çok boyutlu dizileri sıralar.

$ar1 = array(10, 100, 100, 0);
$ar2 = array(1, 3, 2, 4);
array_multisort($ar1, $ar2);

var_dump($ar1);
var_dump($ar2);

Yukarıdaki kodun çıktısı;

array(4) {
 [0]=>
 int(0)
 [1]=>
 int(10)
 [2]=>
 int(100)
 [3]=>
 int(100)
}
array(4) {
 [0]=>
 int(4)
 [1]=>
 int(1)
 [2]=>
 int(2)
 [3]=>
 int(3)
}

Gördüğünüz gibi girdiğimiz dizileri belli bir kurala göre sıralayıp diziyi ekrana yazdırdı.


array_pad

Bu fonksiyon dizi boyutunu belirtilen boyuta çıkarırken, yeni elemanlara belirtilen değeri yerleştirir.

$input = array(12, 10, 9);

$result = array_pad($input, 5, 0);
//sonuç: array(12, 10, 9, 0, 0)

$result = array_pad($input, -7, -1);
//sonuç: array(-1, -1, -1, -1, 12, 10, 9)

$result = array_pad($input, 2, "noop");
//dizide değişiklik olmaz

Gördüğünüz gibi var olan dizinin boyunu çıkartıp, boş kalan indekslere belirttiğimiz değeri yerleştirdi.


array_pop

Bu fonksiyon dizinin sonundaki elemanı diziden çıkartır.

$array = ["a", "b", "c", "d", "e"];
var_dump($array);
$pop = array_pop($array);
var_dump($array);
echo $pop . " elemanı diziden çıkarıldı.";

Yukarıdaki kodun çıktısı;

array(5) {
 [0]=>
 string(1) "a"
 [1]=>
 string(1) "b"
 [2]=>
 string(1) "c"
 [3]=>
 string(1) "d"
 [4]=>
 string(1) "e"
} // pop işleminden önce
array(4) {
 [0]=>
 string(1) "a"
 [1]=>
 string(1) "b"
 [2]=>
 string(1) "c"
 [3]=>
 string(1) "d"
} // pop işleminden sonra
e elemanı diziden çıkarıldı.

Gördüğünüz gibi diziden son elemanı çıkarttık ve ekrana yazdırdık, şunu unutmayın çıkarılan elemanı bir değişkene atıyabilirsiniz, girdiğiniz değişkenden silinir son eleman yeni bir dizi oluşmaz.


array_product

Bu fonksiyon bir dizedeki tüm sayıların çarpımını bulur.

$array = [3, 4, 6, 7, 8, 11];
$product = array_product($array);
echo "Dizi içindeki sayıların çarpımı: " . $product;

Yukarıdaki kodun çıktısı;

Dizi içindeki sayıların çarpımı: 44352

Gördüğünüz gibi tüm sayıları çarptı ve ekrana yazdırdı. Tek tek kullanmanıza gerek kalmadı.


array_push

Bu fonksiyon dizinin sonuna belirlediğimiz sayıda eleman ekler.

$array = array("apple", "banane");
array_push($array, "orange", "pear");
var_dump($array);

Yukarıdaki kodun çıktısı;

array(4) {
 [0]=>
 string(5) "apple"
 [1]=>
 string(6) "banane"
 [2]=>
 string(6) "orange"
 [3]=>
 string(4) "pear"
}

Gördüğünüz gibi dizimizin sonuna belirttiğimiz iki elemanı ekledik ve ekrana yazdırdık.

NOT: Bu işlemi fonksiyon kullanmadan aşağıdaki gibide yapabilirsiniz.

$array = array("apple", "banane");
$array[] = "orange";
$array[] = "pear";
var_dump($array);

Bu işlem sonucunda yine aynı sonuca ulaşacakdık.


array_rand

Bu fonksiyon bir diziden belli sayıda rastgele eleman döndürür.

$input = array("Neo", "Morpheus", "Trinity", "Cypher", "Tank");
$rand_keys = array_rand($input, 2);
echo $input[$rand_keys[0]] . PHP_EOL;
echo $input[$rand_keys[1]] . PHP_EOL;

Yukarıdaki kodun çıktısı;

Cypher
Tank

Gördüğünüz gibi birinci parametreye dizi girdik ve ikinci parametreye kaç tane rastgele değer çekmek istediğimizi yazdık. Unutmayın bu fonksiyon dizilerin rastgele şekilde indekslerini yani anahtarlarını döndürür. Döndürdüğü anahtarı, diziden çekip değerini sizin almanız gerekir.


array_reduce

Bu fonksiyon bir geriçağırım işlevini dizideki tüm elemanlarına tek tek uygulayıp sonucu dizi şeklinde döndürür.

$array = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8];
function impact(int $num1, int $num2) : int{
  return ($num1 *= $num2);
}
$reduce = array_reduce($array, "impact", 10);
echo "Sonuç: " . $reduce;

Yukarıdaki kodun çıktısı;

Sonuç: 403200

Gördüğünüz gibi fonksiyonumuzun ilk parametresine dizimizi, ikinci parametremize callback işlevimizi ve üçüncü parametreye (isteğe bağla) başlangıç değerini girdik. Fonksiyonda çarpma işlemi yaptık. İşlevini yerine getirdi ve en son sonucu ekrana yazdırdı.


array_replace_recursive

Bu fonksiyon ilk dizinin elemanlarını aktarılan dizilerden ardışık olarak günceller.

$array1 = array(
  'winter' => array("orange"),
  'summery' => array("waterlemon", "lemon")
);
$array2 = array(
  'winter' => array("tangerine"),
  'summery' => array("grapes")
);

$recursive = array_replace_recursive($array1, $array2);
var_dump($recursive);

Yukarıdaki kodun çıktısı;

array(2) {
 ["winter"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  string(9) "tangerine"
 }
 ["summery"]=>
 array(2) {
  [0]=>
  string(6) "grapes"
  [1]=>
  string(5) "lemon"
 }
}

array_replace

Bu fonksiyon ilk dizinin elemanlarını aktarılan dizilerden günceller.

$array = array("orange", "banana", "apple", "peace");
$replaceArr1 = array(0 => "watermelon", 4 => "lemon");
$replaceArr2 = array(0 => "icecream");

$replace = array_replace($array, $replaceArr1, $replaceArr2);
var_dump($replace);

Yukarıdaki örneğin çıktısı;

array(5) {
 [0]=>
 string(8) "icecream"
 [1]=>
 string(6) "banana"
 [2]=>
 string(5) "apple"
 [3]=>
 string(5) "peace"
 [4]=>
 string(5) "lemon"
}

Gördüğünüz gibi ilk parametreye değiştirilecek dizimizi, diğer parametrelerede dizideki hangi indeksler değişicekse onları içeren diziler girdik ve fonksiyonumuz başarıyla sıfırıncı indeksi ‘icecream‘ ve dördüncü indeksi ‘lemon‘ yapıp diziyi güncelledi  ve ekrana yazdırdı.


array_reverse

Bu fonksiyon bir diziyi tersine döndürüp sıralar.

$array = [
  "kodportali", 
  "fruits" => [
    "apple",
    "banana",
    "peace"
  ],
  6,
  "php"
];
$reverse = array_reverse($array, true);

var_dump($reverse);

Yukarıdaki kodun çıktısı;

array(4) {
 [2]=>
 string(3) "php"
 [1]=>
 int(6)
 ["fruits"]=>
 array(3) {
  [0]=>
  string(5) "apple"
  [1]=>
  string(6) "banana"
  [2]=>
  string(5) "peace"
 }
 [0]=>
 string(10) "kodportali"
}

Gördüğünüz gibi dizimizi ters döndürdü, ayrıca ikinci parametreye true yazma sebebimiz eğer true yazar isek anahtarları koruyarak döndürür eğer bir şey yazmaz veya false yazarsak bunla ilgili hiçbir şey yapmadan tersine çevirirdi. Tersine doğru bir şekilde çevirip ekrana yazdırdık.


array_search

Bu fonksiyon girdiğiniz anahtarı, girdiğiniz dizinin içinde arar ve eğer bulursa anahtarı döndürür.

$array = [
  0 => "blue",
  1 => "red", 
  2 => "green", 
  3 => "red"
];
$key = array_search("green", $array);

echo "Green kelimesinin, anahtarı: " . $key . PHP_EOL;
echo "Anahtarın değeri: " . $array[$key];

Yukarıdaki kodun çıktısı;

Green kelimesinin, anahtarı: 2
Anahtarın değeri: green

Gördüğünüz gibi girdiğimiz dizinin içinde değeri buldu ve anahtarını döndürdü ve ekrana yazdırdı.


array_shift

Bu fonksiyon dizinin başındaki elemanı çekip, diziyi yeniden indeksler.

$array = ["a", "b", "c", "d", "e"];
var_dump($array);
$shift = array_shift($array);
var_dump($array);
echo $shift . " elemanı diziden çıkarıldı.";

Yukarıdaki kodun çıktısı;

array(5) {
 [0]=>
 string(1) "a"
 [1]=>
 string(1) "b"
 [2]=>
 string(1) "c"
 [3]=>
 string(1) "d"
 [4]=>
 string(1) "e"
}
array(4) {
 [0]=>
 string(1) "b"
 [1]=>
 string(1) "c"
 [2]=>
 string(1) "d"
 [3]=>
 string(1) "e"
}
a elemanı diziden çıkarıldı.

Gördüğünüz gibi dizinin başındaki elemanı çıkarıp değişkene atadık ve girdiğimiz değişkeni fonksiyon yeniden indeksledi güncelledi ve çıkardığımız elemanı ekrana yazdırdı.


array_slice

Bu fonksiyon girdiğiniz dizinin belli bir bölümünü/kesitini döndürür.

$input = ["a", "b", "c", "d", "e"];

$output1 = array_slice($input, 2);
var_dump($output1);

$output2 = array_slice($input, -2, 1);
var_dump($output2);

Yukarıdaki kodun çıktısı;

array(3) {
 [0]=>
 string(1) "c"
 [1]=>
 string(1) "d"
 [2]=>
 string(1) "e"
} // output1
array(1) {
 [0]=>
 string(1) "d"
} // output2

Gördüğünüz gibi ikinci parametreye başlangıç değerini ve ikinci parametreye uzunluj değerini girip dizinin bir kesitini alıp ekrana yazdırdık. Eğer uzunluğu yazmazsanız başlangıç değerinden sonraki tüm elemanları alır.


array_splice

Bu fonksiyon girdiğiniz dizinin belli bir bölümünü kesip yerine başka bir şey koyar.

$input = ["red", "green", "blue", "yellow"];
$splice = array_splice($input, 2);
var_dump($splice);

$input2 = ["red", "green", "blue", "yellow"];
$splice2 = array_splice($input2, 1, -1);
var_dump($splice2);

Yukarıdaki kodun çıktısı;

array(2) {
 [0]=>
 string(4) "blue"
 [1]=>
 string(6) "yellow"
}
array(2) {
 [0]=>
 string(5) "green"
 [1]=>
 string(4) "blue"
}

Gördüğünüz gibi ilk fonksiyona dizimizi, ikinci fonksiyonumuza başlangıç değerini ve üçüncü fonksiyona dizinin uzunluğunu girdik. Fonksiyon görevini yerine getirip belirttiğimiz kısmı diziden kesip ekrana yazdırdı.


array_sum

Bu fonksiyon bir dizideki tüm sayısal değerlerin toplamını hesaplayıp döndürür.

$array = [1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8];
$sum = array_sum($array);

echo "Dizideki tüm sayıların toplamı: $sum";

Yukarıdaki kodun çıktısı;

Dizideki tüm sayıların toplamı: 41

Gördüğünüz gibi girdiğimiz dizideki tüm sayıları toplayıp sonucu ekrana yazdırdı.


array_udiff_assoc

Bu fonksiyon veri karşılaştırması için bir geriçağırım işlevi kullanarak diziler arasındaki farkı indesklerine de bakarak bulur.

class cr{

  private $priv_member;

  function cr($val){
    $this->priv_member = $val;
  }

  static function comp_func_cr($a, $b){
    if($a->priv_member === $b->priv_member) return 0;
    return ($a->priv_member > $b->priv_member) ? 1 : -1;
  }
}

$a = array(
  "0.1" => new cr(9), 
  "0.5" => new cr(12),
   0 => new cr(23),
  1=> new cr(4),
  2 => new cr(-15)
);
$b = array(
  "0.2" => new cr(9),
  "0.5" => new cr(22), 
  0 => new cr(3),
  1=> new cr(4), 
  2 => new cr(-15)
);

$result = array_udiff_assoc($a, $b, array("cr", "comp_func_cr"));
var_dump($result);

Yukarıdaki kodun çıktısı;

array(3) {
 ["0.1"]=>
 object(cr)#1 (1) {
  ["priv_member":"cr":private]=>
  int(9)
 }
 ["0.5"]=>
 object(cr)#2 (1) {
  ["priv_member":"cr":private]=>
  int(12)
 }
 [0]=>
 object(cr)#3 (1) {
  ["priv_member":"cr":private]=>
  int(23)
 }
}

array_udiff_uassoc

Bu fonksiyon yukarıdakinden farklı olarak veri ve indis karşılaştırması için bir geriçağırım işlevi kullanarak diziler arasındaki farkı indislerine de bakarak bulur.

class cr{

  private $priv_member;

  function cr($val){
    $this->priv_member = $val;
  }

  static function comp_func_cr($a, $b){
    if($a->priv_member === $b->priv_member) return 0;
    return ($a->priv_member > $b->priv_member) ? 1 : -1;
  }

  static function comp_func_key($a, $b){
    if($a === $b) return 0;
    return ($a > $b) ? 1 : -1;
  }
}
$a = array(
  "0.1" => new cr(9),
  "0.5" => new cr(12),
  0 => new cr(23),
  1 => new cr(4),
  2 => new cr(-15)
);
$b = array(
  "0.2" => new cr(9),
  "0.5" => new cr(22), 
  0 => new cr(3),
  1 => new cr(4),
  2 => new cr(-15)
);

$result = array_udiff_uassoc($a, $b, array("cr", "comp_func_cr"), array("cr", "comp_func_key"));
var_dump($result);

Yukarıdaki kodun çıktısı;

array(3) {
 ["0.1"]=>
 object(cr)#1 (1) {
  ["priv_member":"cr":private]=>
  int(9)
 }
 ["0.5"]=>
 object(cr)#2 (1) {
  ["priv_member":"cr":private]=>
  int(12)
 }
 [0]=>
 object(cr)#3 (1) {
  ["priv_member":"cr":private]=>
  int(23)
 }
}

array_udiff

Bu fonksiyon veri karşılaştırması için bir geriçağırım işlevi kullanarak diziler arasındaki farkı bulur.

class cr{

  private $priv;

  function cr($val){
    $this->priv = $val;
  }

  static function comp_func_cr($a, $b){
    if ($a->priv === $b->priv) return 0;
    return ($a->priv > $b->priv) ? 1 : -1;
  }
}

$a = array(
  "0.1" => new cr(9),
  "0.5" => new cr(12),
  0 => new cr(23),
  1 => new cr(4),
  2 => new cr(-15)
);
$b = array(
  "0.2" => new cr(9),
  "0.5" => new cr(22),
  0 => new cr(3),
  1 => new cr(4),
  2 => new cr(-15)
);

$result = array_udiff($a, $b, array("cr", "comp_func_cr"));
var_dump($result);

Yukarıdaki kodun çıktısı;

array(2) {
 ["0.5"]=>
 object(cr)#2 (1) {
  ["priv":"cr":private]=>
  int(12)
 }
 [0]=>
 object(cr)#3 (1) {
  ["priv":"cr":private]=>
  int(23)
 }
}

Gördüğünüz gibi callback işlevi ile veir karşılaştırması yapıp sonucu ekrana yazdırdı.


array_uintersect_assoc

Bu fonksiyon veriyi bir geriçağırım işleviyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indekslere de bakar.

$arr1 = [
  "a" => "purple",
  "b" => "yellow",
  "c" => "blue",
  "red"
];
$arr2 = [
  "a" => "PURPLE",
  "B" => "yellow",
  "green",
  "red"
];

$uintrersect = array_uintersect_assoc($arr1, $arr2, "strcasecmp");
var_dump($uintrersect);

Yukarıdaki kodun çıktısı;

array(1) {
 ["a"]=>
 string(6) "purple"
}

Gördüğünüz gibi ilk iki parametremize dizimizi girdik ve üçüncü parametremize callback işlevimizi girdik. Girdiğimiz fonksiyon, PHP ‘nin kendi fonksiyonu ve iki string ‘i büyük küçük harf dikkate almadan karşılaştırma yapar. Burdada onu yaptık kesişimini alıp ekrana yazdırdık.


array_uintersect_uassoc

Bu fonksiyon veriyi ve indeksleri bir geriçağırım işleviyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indislere de bakar.

$arr1 = [
  "a" => "purple",
  "b" => "yellow",
  "c" => "blue",
  "red"
];
$arr2 = [
  "a" => "PURPLE",
  "B" => "yellow",
  "green",
  "red"
];

$uintrersect = array_uintersect_uassoc($arr1, $arr2, "strcasecmp", "strcasecmp");
var_dump($uintrersect);

Yukarıdaki kodun çıktısı;

array(2) {
 ["a"]=>
 string(6) "purple"
 ["b"]=>
 string(6) "yellow"
}

Gördüğünüz gibi yukardakinden farklı olarak parametrelere bir callback daha girdik bu sefer öyle hesapladık.


array_uintersect

Bu fonksiyon veriyi bir geriçağırım işleviyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplar.

$arr1 = [
  "a" => "purple",
  "b" => "yellow",
  "c" => "blue",
  "red"
];
$arr2 = [
  "a" => "PURPLE",
  "B" => "yellow",
  "green",
  "red"
];

$uintrersect = array_uintersect($arr1, $arr2, "strcasecmp");
var_dump($uintrersect);

Yukarıdaki kodun çıktısı;

array(3) {
 ["a"]=>
 string(6) "purple"
 ["b"]=>
 string(6) "yellow"
 [0]=>
 string(3) "red"
}

Gördüğünüz gibi bu sefer direk tek callback işlevi ile kesişimlerini hesaplayıp yazdırdık.


array_unique

Bu fonksiyon bir dizideki yinelenen/tekrarlanan değerleri diziden siler.

$array = ["a" => "yellow", "b" => "red", "c" => "blue", "red", "black", "red", "white"];
$unique = array_unique($array);
var_dump($unique);

Yukarıdaki kodun çıktısı;

array(5) {
 ["a"]=>
 string(6) "yellow"
 ["b"]=>
 string(3) "red"
 ["c"]=>
 string(4) "blue"
 [1]=>
 string(5) "black"
 [3]=>
 string(5) "white"
}

Gördüğünüz gibi dizide yinelenen değerler silindi ve dizi güncellenip ekrana yazdırıldı.


array_unshift

Bu fonksiyon bir dizinin başına bir veya birden fazla eleman ekler.

$array = ["apple", "banana", "peace"];
array_unshift($array, "melon", "watermelon");
var_dump($array);

Yukarıdaki kodun çıktısı;

array(5) {
 [0]=>
 string(5) "melon"
 [1]=>
 string(10) "watermelon"
 [2]=>
 string(5) "apple"
 [3]=>
 string(6) "banana"
 [4]=>
 string(5) "peace"
}

Gördüğünüz gibi 3 elemanı bulunan dizimizin başına girdiğimiz 2 değeri daha ekleyip diziyi güncelledi ve ekrana yazdırdı.


array_values

Bu fonksiyon bir dizideki tüm değerleri döndürür.

$array = [
  "iphone" => "XS Max",
  "samsung" => "S10+",
  "google" => "Pixel 3",
  "huawei" => "Mate 30 Pro"
];
$values = array_values($array);

var_dump($values);

Yukarıdaki kodun çıktısı;

array(4) {
 [0]=>
 string(6) "XS Max"
 [1]=>
 string(4) "S10+"
 [2]=>
 string(7) "Pixel 3"
 [3]=>
 string(11) "Mate 30 Pro"
}

Gördüğünüz gibi fonksiyon dizideki anahtarları değil sadece değerleri döndürüp yazdırdı.


array_walk_recursive

Bu fonksiyon dizinin her üyesine kullanıcı tanımlı geriçağırım işlevini uygular.

$array = [
  "tatlı" => "elma",
  "ekşi" => "limon",
  "şekerli" => "karpuz"
];
array_walk_recursive($array, function(string $a, string $b) : void{
  echo $b . " " . $a . PHP_EOL;
});

Yukarıdaki kodun çıktısı;

tatlı elma
ekşi limon
şekerli karpuz

Gördüğünüz gibi tüm dizimize belirttiğimiz callback yani geriçağırım işlevini uyguladık. Fonksiyonumuzda direk gelen değerleri ekrana yazdırdık.


array_walk

Bu fonksiyon bir dizinin her üyesine kullanıcı tanımlı bir işlevi uygular. array_walk_recursive ile hemen hemen aynı işlevi yapar.


array

Bu fonksiyon yeni bir dizi oluşturur.

$testArr = array("a" => 1, "b" => 2, "c" => 3);
var_dump($testArr);

Yukarıdaki kodun çıktısı;

array(3) {
 ["a"]=>
 int(1)
 ["b"]=>
 int(2)
 ["c"]=>
 int(3)
}

Gördüğünüz gibi yeni bir dizi oluşturdu. Bunu zaten önceki derslerimizdede göstermişdik. Fonksiyon yerine alternatif olarak köşeli parantezler ([]) kullanmak daha mantıklı.


arsort

Bu fonksiyon bir dizinin değerlerini anahtarlarıyla ilişkilerini bozmadan tam tersine sıralar.

$fruits = array(
  "d" => "lemon",
  "a" => "orange",
  "b" => "banana",
  "c" => "apple"
);
arsort($fruits);
foreach($fruits as $key => $val){
  echo "$key = $val" . PHP_EOL;
}

Yukarıdaki kodun çıktısı;

a = orange
d = lemon
b = banana
c = apple

Gördüğünüz gibi meyveler alfabetik olarak ters sırada basılırken indisleri ile ilişkileri korunmuş ve ekrana yazdırılmışdır.


asort

Bu fonksiyon bir dizinin değerlerini anahtarlarıyla ilişkilerini bozmadan sıralar.

$fruits = array(
  "d" => "lemon",
  "a" => "orange",
  "b" => "banana",
  "c" => "apple"
);
asort($fruits);
foreach($fruits as $key => $val){
  echo "$key = $val" . PHP_EOL;
}

Yukarıdaki kodun çıktısı;

c = apple
b = banana
d = lemon
a = orange

Gördüğünüz gibi meyveler alfabetik sırada basılırken indisleri ile ilişkileri korunmuş ve ekrana yazdırılmışdır.


compact

Bu fonksiyon değişkenlerle değerlerinden oluşan bir dizi oluşturur.

$province = "İstanbul";
$district = "Beşiktaş";
$event = "Warning";

$arr = array("province", "district");
$result = compact("event", "nothing_here", $arr);

var_dump($result);

Yukarıdaki kodun çıktısı;

array(3) {
 ["event"]=>
 string(7) "Warning"
 ["province"]=>
 string(9) "İstanbul"
 ["district"]=>
 string(10) "Beşiktaş"
}

Gördüğünüz gibi değişken ve değerlerinden oluşan yeni bir dizi oluşturup ekrana yazdırdık.


count

Bu fonksiyon bir dizinin uzunluğunu döndürür.

$array = ["a", "b", "c", "d", "e", "f" => "g", "h" => "i"];
$length = count($array);

echo "Dizinin uzunluğu: " . $length;

Yukarıdaki kodun çıktısı;

Dizinin uzunluğu: 7

Gördüğünüz gibi dizimiz 7 eleman uzunluğundaydı ve fonksiyon doğru bir şekilde uzunluğunu döndürdü.


current

Bu fonksiyon bir diziden gösterici konumundaki elemanı döndürür.

$array = ["a", "b", "c", "d", "e"];
$current = current($array);
var_dump($current);
next($array);
$current = current($array);
var_dump($current);

Yukarıdaki kodun çıktısı;

string(1) "a"
string(1) "b"

Gördüğünüz gibi dizimi bir ilerletip, yine göstergeci alınca ilk a sonra b değerini aldı ve ekrana yazdırdı.


end

Bu fonksiyon bir dizinin dahili göstericisini sonuncu elemana konumlandırır.

$array = ["a", "b", "c", "d", "e"];
$current = current($array);
var_dump($current);
end($array);
var_dump(current($array));

Yukarıdaki kodun çıktısı;

string(1) "a"
string(1) "e"

Gördüğünüz gibi end fonksiyonunu uyguladığımız zaman dahili göstergeç son elemana konumlandırıyor.


extract

Bu fonksiyon bir dizideki değişkenleri simge tablosuna dahil eder.

$size = "large";
$var_array = array(
  "color" => "blue",
  "size" => "medium",
  "shape" => "sphere"
);
extract($var_array, EXTR_PREFIX_SAME, "wddx");

echo "$color, $size, $shape, $wddx_size" . PHP_EOL;

Yukarıdaki kodun çıktısı;

blue, large, sphere, medium

Gördüğünüz gibi anahtarları değişken halinde tanımlayıp değerlerini yazdırabildik, buna simge tablosuna dahil etme diyoruz.


in_array

Bu fonksiyon girdiğiniz dizi içinde, girdiğiniz değerin var olup olmadığını arar.

$array = ["Samsung", "Apple", "Huawei", "Vestel"];
if(in_array("Samsung", $array)){
  echo "Samsung, dizi içinde var.";
}

echo PHP_EOL . "Apple, dizi içinde " . (in_array("apple", $array) ? "var" : "yok") . ".";

Yukarıdaki kodun çıktısı;

Samsung, dizi içinde var.
Apple, dizi içinde yok.

Gördüğünüz gibi ilk fonksiyonu kullandığımız yerde aradığımız kelimeyi dizi içinde buldu, fakat ikinci kullandığımız yerde büyük küçük harf duyarlılığı yüzünden bulamadı.


key_exists

Bu fonksiyon array_key_exits() fonksiyonunun takma adıdır.


key

Bu fonksiyon bir diziden gösterici konumundaki anahtarı döndürür.

$array = array(
  'fruit1' => 'apple',
  'fruit2' => 'muz',
  'fruit3' => 'armut',
  'fruit4' => 'apple',
  'fruit5' => 'apple');

// Değeri "apple" olan tüm anahtarları gösterir
while($fruit_name = current($array)){
  if($fruit_name == 'apple'){
    echo key($array) . PHP_EOL;
  }
  next($array);
}

Yukarıdaki kodun çıktısı;

fruit1
fruit4
fruit5

Gördüğünüz gibi değeri apple olan tüm anahtarları döndürüp ekrana yazdırdık.


krsort

Bu fonksiyon bir diziyi anahtarlarına göre tersine sıralar.

$fruits = array(
  "d" => "lemon",
  "a" => "orange",
  "b" => "banana",
  "c" => "apple"
);
krsort($fruits);
foreach($fruits as $key => $val){
  echo "$key = $val" . PHP_EOL;
}

Yukarıdaki kodumuzun çıktısı;

d = lemon
c = apple
b = banana
a = orange

Gördüğünüz gibi dizimizi anahtarlarına göre alfabetik olarak ters sıralayıp güncelledi.


ksort

Bu fonksiyon bir diziyi anahtarlarına göre sıralar.

$fruits = array(
  "d" => "lemon",
  "a" => "orange",
  "b" => "banana",
  "c" => "apple"
);
ksort($fruits);
foreach($fruits as $key => $val){
  echo "$key = $val" . PHP_EOL;
}

Yukarıdaki kodumuzun çıktısı;

a = orange
b = banana
c = apple
d = lemon

Gördüğünüz gibi dizimizi anahtarlarına göre alfabetik olarak sıralayıp güncelledi.


list

Bu fonksiyon değişkenlere bir dizi gibi atama yapar.

$data = array('kahve', 'uyku', 'kafein');

// Değişkenlerin tamamını listeleyelim
list($drink, $what, $power) = $data;
echo "$drink $what kaçırır, çünkü içinde $power vardır." . PHP_EOL;

Yukarıdaki kodun çıktısı;

kahve uyku kaçırır, çünkü içinde kafein vardır.

Gördüğünüz gibi dizimizdeki tüm değerleri, list fonksiyonu ile sırayla değişkene atadık ve kullandık.


natcasesort

Bu fonksiyon bir diziyi harf büyüklüğüne duyarsız “doğal sıralama” algoritmasıyla sıralar.

$fruits = array(
  "a",
  "C",
  "D",
  "E",
  "b",
  "g",
  "j",
  "I"
);
natcasesort($fruits);

var_dump($fruits);

Yukarıdaki kodun çıktısı;

array(8) {
 [0]=>
 string(1) "a"
 [4]=>
 string(1) "b"
 [1]=>
 string(1) "C"
 [2]=>
 string(1) "D"
 [3]=>
 string(1) "E"
 [5]=>
 string(1) "g"
 [7]=>
 string(1) "I"
 [6]=>
 string(1) "j"
}

Gördüğünüz gibi dizi içindeki harfleri küçük büyük harf duyarsız şekilde alfabetik sıraya göre “doğal algoritma” algoritması ile sıraladı.


natsort

Bu fonksiyon bir diziyi “doğal algoritma” algoritmasıyla sıralar.

$fruits = array(
  "a",
  "C",
  "D",
  "E",
  "b",
  "g",
  "j",
  "I"
);
natsort($fruits);

var_dump($fruits);

Yukarıdaki kodun çıktısı;

array(8) {
 [1]=>
 string(1) "C"
 [2]=>
 string(1) "D"
 [3]=>
 string(1) "E"
 [7]=>
 string(1) "I"
 [0]=>
 string(1) "a"
 [4]=>
 string(1) "b"
 [5]=>
 string(1) "g"
 [6]=>
 string(1) "j"
}

Gördüğünüz gibi büyük küçük harf duyarlı şekilde “doğal algoritma” algoritması ile alfabetik sıraya göre sıraladı.


next

Bu fonksiyon dahili dizi göstericisini bir ilerletir.

$array = ["a", "b", "c", "d", "e"];
$current = current($array);
var_dump($current);
next($array);
next($array);
var_dump(current($array));

Yukarıdaki kodun çıktısı;

string(1) "a"
string(1) "c"

Gördüğünüz gibi iki kere next fonksiyonunu kullandık ve göstergecin indeksi 2 adım atladı.


pos

Bu fonksiyon current() fonksiyonunun takma adıdır.


prev

Bu fonksiyon dahili dizi göstericisini bir adım geriletir.

$array = ["a", "b", "c", "d", "e"];
$current = current($array);
var_dump($current);
$i = 1;
do{
  $i++;
  next($array);
}while($i < 4);
prev($array);
var_dump(current($array));

Yukarıdaki kodun çıktısı;

string(1) "a"
string(1) "c"

Gördüğünüz gibi do-while içinde 4 kere next yapıp en son bir kere prev yaptık ve göstergeç üçüncü indekse geldi. Yani bir basamak geri geldi.


range

Bu fonksiyon belli bir eleman aralığını içeren bir dizi oluşturur.

foreach(range(0, 15) as $number) echo $number . PHP_EOL;

Yukarıdaki kodun çıktısı;

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Gördüğünüz gibi 0’dan 15’e kadar 0 ve 15 dahil aradaki tüm sayılardan biri dizi oluşturdu.


reset

Bu fonksiyon bir dizinin dahili göstericisini ilk elemana konumlandırır.

$array = ["a", "b", "c", "d", "e"];
$i = 1;
do{
  $i++;
  next($array);
}while($i < 4);
var_dump(current($array));
reset($array);
var_dump(current($array));

Yukarıdaki kodun çıktısı;

string(1) "d"
string(1) "a"

Gördüğünüz gibi dizimizde next ile 4 basamak ileri gidiyoruz ve “d” değerine geldiğimizi görüyoruz, ardında reset fonksiyonu ile yine tekrar ilk elemana geldiğimizi görüyoruz.


rsort

Bu fonksiyon bir diziyi tersine sıralar.

$fruits = array(
  "d" => "lemon",
  "a" => "orange",
  "b" => "banana",
  "c" => "apple"
);
rsort($fruits);
foreach($fruits as $key => $val){
  echo "$key = $val" . PHP_EOL;
}

Yukarıdaki kodun çıktısı;

0 = orange
1 = lemon
2 = banana
3 = apple

Gördüğünüz gibi girdiğimiz diziye tam tersine sıraladı.


shuffle

Bu fonksiyon bir diziye herhangi bir kuralar, algoritmaya bağlı kalmadan karar.

$numbers = range(1, 10);
shuffle($numbers);
var_dump($numbers);
shuffle($numbers);
var_dump($numbers);

Yukarıdaki kodun çıktısı;

array(10) {
 [0]=>
 int(9)
 [1]=>
 int(7)
 [2]=>
 int(8)
 [3]=>
 int(6)
 [4]=>
 int(3)
 [5]=>
 int(10)
 [6]=>
 int(2)
 [7]=>
 int(5)
 [8]=>
 int(4)
 [9]=>
 int(1)
}
array(10) {
 [0]=>
 int(9)
 [1]=>
 int(8)
 [2]=>
 int(6)
 [3]=>
 int(7)
 [4]=>
 int(4)
 [5]=>
 int(3)
 [6]=>
 int(2)
 [7]=>
 int(10)
 [8]=>
 int(1)
 [9]=>
 int(5)
}

Gördüğünüz gibi ilk önce 1’den 10’a kadar sayılardan uzanan bir dizi oluşturduk ve shffle fonksiyonu ile herhangi bir kural olmadan diziyi karıp güncelledik.


sizeof

Bu fonksiyon count() fonksiyonunun takma adıdır.


sort

Bu fonksiyon girdiğiniz diziyi sıralar.

$fruits = array(
  "d" => "lemon",
  "a" => "orange",
  "b" => "banana",
  "c" => "apple"
);
sort($fruits);
foreach($fruits as $key => $val){
  echo "$key = $val" . PHP_EOL;
}

Yukarıdaki kodun çıktısı;

0 = apple
1 = banana
2 = lemon
3 = orange

uasort

Bu fonksiyon bir diziyi kullanıcı tanımlı bir işlev kullanarak indislerine göre sıralarken anahtar/değer ilişkisini korur.

// Karşılaştır
function compare($a, $b){
  if($a == $b) return 0;

  return ($a < $b) ? -1 : 1;
}

$array = ['a' => 4, 'b' => 8, 'c' => -1, 'd' => -9, 'e' => 2, 'f' => 5, 'g' => 3, 'h' => -4];
uasort($dizi, 'compare');

var_dump($array);

Yukarıdaki kodun çıktısı;

array(8) {
 ["d"]=>
 int(-9)
 ["h"]=>
 int(-4)
 ["c"]=>
 int(-1)
 ["e"]=>
 int(2)
 ["g"]=>
 int(3)
 ["a"]=>
 int(4)
 ["f"]=>
 int(5)
 ["b"]=>
 int(8)
}

Gördüğünüz gibi belirlediğimiz callback işlevine göre diziyi yeniden sıraladı.


uksort

Bu fonksiyon bir diziyi kullanıcı tanımlı bir işlev kullanarak anahtarlarına göre sıralar.

function cmp($a, $b){
  $a = preg_replace('@^(a|an|the) @', '', $a);
  $b = preg_replace('@^(a|an|the) @', '', $b);
  return strcasecmp($a, $b);
}

$a = array("John" => 1, "the Earth" => 2, "an apple" => 3, "a banana" => 4);

uksort($a, "cmp");

foreach($a as $key => $value) echo "$key: $value" . PHP_EOL;

Yukarıdaki kodun çıktısı;

an apple: 3
a banana: 4
the Earth: 2
John: 1

Gördüğümüz gibi girdiğimiz dizinin anahtarlarına, bizim belirlediğimiz callback işlevini uyguladı.


usort

Bu fonksiyon bir diziyi kullanıcı tanımlı bir işlev kullanarak değerlerine göre sıralar.

function cmp($a, $b){
  if ($a == $b) return 0;
  
  return ($a < $b) ? -1 : 1;
}

$a = array(3, 2, 5, 6, 1);

usort($a, "cmp");

foreach($a as $key => $value) echo "$key: $value" . PHP_EOL;

Yukarıdaki kodun çıktısı;

0: 1
1: 2
2: 3
3: 5
4: 6

Gördüğünüz gibi callback işlevimize göre dizimizi sıraladı.


Son

PHP ‘de bulunan tüm dizi fonksiyonları kısa ve öz şeklide tek uzun bir yazıda sizlere anlattım. Eğer buradaki ayrıntı bana yetmedi diyorsanız buraya tıklayarak tüm fonksiyonlar hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Evet bu dersimizinde burada sonuna geldik. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda sorabilirsiniz.

Sitemizdeki tüm PHP dersleri için buraya tıklayabilirsiniz.

Oylamak için tıklayınız :
[Toplam: 0 Puan: 0]
Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu