JavaScriptYazılım

JAVASCRIPT’TE ARRAYLERİN ÖZELLİKLERİ #11

NE ÖĞRENECEĞİZ ?

Bu dersimizde javascriptte array’lerimizi ve array’e ait methodları öğreneceğiz. Bundan sonraki dersler de yavaş yavaş DOM Manipülasyonuna geçeceğiz ve ileride yapacağımız Todo List projesinde array’lerin methodları işimize çok yarayacak.

HADİ BAŞLAYALIM

Array’lerimiz bizim birden fazla veriyi tutmak istediğimizde kullandığımız veri tiplerimizdir. Ve bu değerlerimiz karışık olabilir. Örneğin bir Array’in içinde sayı olabilir , string olabilir veya null değerler olabilir. Gelin 3 tane array tanımlayalım;

const numbers = [43,56,33,23,44,35,5]; // Sadece sayı değerler var fakat string'de ekleyebilirdik.
// const numbers2 = new Array(1,2,3,4,5,6,7); Array tanımlamanın başka bir yolu. 
const langs = ["Python","Java","C++","Javascript"];
const karisik = ["Merhaba",null,undefined,3.14]; // Farklı veri tipleri

Array tanımlamayı gördükten sonra artık array’lerin methodlarına geçebiliriz.

JAVASCRIPT’TE ARRAYLER’İN METHODLARI

 – Length Methodu

1 – ” .length ” Methodu : 

Bir array’in uzunluğu yani  “içinde kaç tane değer olduğunu” bulmak için bu methodu arrayler üzerinde kullanırız. Hemen bir kod örneğinde görelim;

const numbers = [43,56,33,23,44,35,5];
const uzunluk = numbers.length;
console.log(uzunluk); // Console'da 7 çıktısını alırız.
– İstediğiniz İndexe Ulaşma

2 – İstediğimiz Index’te ki değere ulaşma : 

Array’ler de aynı stringler gibi indexlenir. Yani array’in bizim bildiğimiz halde 1. elemanı olan eleman Javascript’te 0. eleman olarak indexlenir. Biz bu arraye göre istediğimiz indexi almak için aşağıdaki gibi bir kullanım yapabiliriz.

const numbers = [43,56,33,23,44,35,5];
const index = numbers[0];
console.log(index); // Console'da 43 çıktısını alırız.

Burada 0. indexi almak istedik ve bunun için tanımladığımız array üzerinde köşeli parantezleri açarak almak istediğimiz index numarasını yani 0’ı girdik. Ve console’a yazdırınca karşımıza değer geldi.

 – Değer Değiştirme

3 – Herhangi bir index’te ki değeri değiştirme : 

Yukarıda ki gibi değiştirmek istediğimiz elemanı seçip ona istediğimiz değeri ” = ” operatörü ile aktardığımızda istediğimiz indexte ki değer değişmiş olacaktır. Hemen bir kod örneğinde pekiştirelim.

const numbers = [43,56,33,23,44,35,5];
numbers[3] = 100;
const yenideger = numbers[3];
console.log(yenideger); // Console'da 100 çıktısını verir.

Burada 3. indexte ki 23 değerini 100 yapmak istedik. Dolayısıyla array deki 3.elemanı aldıktan sonra eşittir operatörü ile 100 değerini atayıp yeni değerimizi bir değişkene atadık. Ve sonra bu değişkeni Console’a yazdırdığımızda 100 çıktısını aldık. Bunu bir değişkene atamak yerine isterseniz ” console.log(numbers[3]); ” ifadesini de direk kullanabilirsiniz.

– IndexOf Methodu

4 – indexOf methodu : 

İstediğimiz değerin hangi indexte olduğunu bulmak için arrayler üzerinde indexOf methodunu kullanabiliriz. Hemen bir kod örneğinde görelim;

const numbers = [43,56,33,23,44,35,5];
const index = numbers.indexOf(35);
console.log(index); // Console'da 6 çıktısını verir.

Burada array içinden 35′ değerine tekabül eden index numarasını almaya çalıştık ve array üzerinde indexOf methodunu kullanarak içine paramerte olarak istediğimiz değer yani 35 i girdik ve Console’a yazdırdığımızda 6 çıktısını elde ettik.

– Push Methodu

5 – Push methodu : 

Eğer biz bir array’in sonuna değer eklemek istersek bu methodu kullanabiliriz. Hemen bir kod örneği görelim;

const numbers = [43,56,33,23,44,35,5];
numbers.push(9876);
console.log(numbers); // Array döner ve Arrayin sonunda 5 değil 9876 görürüz.

Burada arrayin sonuna 9876 değerini eklemek istedik ve array üzerinde push methodunu kullanarak parametre olarak istediğimiz değer yani 9876 yı girdik. Ve arrayimizi tekrar console’a yazdırmak istediğimizde sonda artık 5 olmak yerine 9876 olmuştur.

– Unshift Methodu

6 – Unshitf methodu : 

Eğer biz bir array’in başına değer eklemek istersek bu methodu kullanabiliriz. Hemen bir kod örneği görelim;

const numbers = [43,56,33,23,44,35,5];
numbers.unshift(22);
console.log(numbers); // Array döner ve Arrayin başında 43 değil 22 görürüz.

Burada arrayin başına 22 değerini eklemek istedik ve array üzerinde unshift methodunu kullanarak parametre olarak istediğimiz değer yani 22 yi girdik. Ve arrayimizi tekrar console’a yazdırmak istediğimizde başta artık 43 olmak yerine 22 olmuştur.

– Pop Methodu

7 – Pop methodu : 

Eğer biz bir array’in sonundan değer atmak istersek bu methodu kullanabiliriz. Hemen bir kod örneği görelim;

const numbers = [43,56,33,23,44,35,5]; 
numbers.pop; 
console.log(numbers); // Array döner ve Arrayin sonunda artık 5'i görmeyiz.

Burada arrayin sonundaki değeri atmak istedik ve array üzerinde pop methodunu kullandık. Ve arrayimizi tekrar console’a yazdırmak istediğimizde sonda artık 5 değerini göremeyiz.

– Shift Methodu

8 – Shift Methodu : 

Javascript’te eğer biz bir array’in başından değer atmak istersek bu methodu kullanabiliriz. Hemen bir kod örneği görelim;

const numbers = [43,56,33,23,44,35,5]; 
numbers.shift; 
console.log(numbers); // Array döner ve Arrayin başında artık 43'ü görmeyiz.

Burada arrayin başında ki değeri atmak istedik ve array üzerinde shift methodunu kullandık. Ve arrayimizi tekrar console’a yazdırmak istediğimizde başta artık 43 değerini göremeyiz.

– Splice Methodu

9 – Splice methodu : 

Javascript’te eğer biz arrayimizden belli bir   belirli bir index’e kadar olan elemanları çıkarmak istersek array üzerinde splice methodunu kullanabiliriz. Hemen bir kod örneği görelim;

const numbers = [43,56,33,23,44,35,5]; 
numbers.splice(0,3);
console.log(numbers); // Array döner ve artık 43 ,56 ve 33'ü görmeyiz.

Burada arrayden 43 ,56 ve 33 ü atmak istedik. Ve array üzerinde splice methodunu kullanarak ilk parametre olarak başlangıç index’imizi ve ikinci parametre olarak bitiriş indeximiz girdik. Yani biz programa bu arrayin 0. indexinden 3. indexe kadar olan kısmını atmasını söyledik ve arrayi tekrar yazdırdığımızda artık 43,56 ve 33 ü göremeyiz.

– Reverse Methodu

10 – Reverse methodu : 

Javascript’te eğer bir array’i tam tersine çevirmek istersek bu methodu kullanırız. Hemen nasıl kullanıldığını kod şablonu üzerinden görelim;

const numbers = [43,56,33,23,44,35,5]; 
numbers.reverse();
console.log(numbers); // Array döner ve arrayi 5,35,44,23,33,56,43 şeklinde görürüz.

Burada bir array tanımladık ve reverse methodu ile 43,56,33,23,44,35,5 şeklinde giden arrayi 5,35,44,23,33,56,43 şeklinde değiştirdik.

BİTİRİŞ

Evet arkadaşlar bu dersimizde arraylerin özelliklerini işledik ve örnekler ile gördük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.

Javascript Videolu Eğitim

Javascript Template Literal Ve Date Object

Oylamak için tıklayınız :
[Toplam: 0 Puan: 0]
Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu