JavaScriptYazılım

Javascript’te Değişkenler Nedir ? Nasıl Kullanılır ? #2

Değişkenler bir programlama dilinin temellerini oluşturur. Değişkenler verilerin saklandığı birimlerdir.

CONSOLE.LOG(); METHODU VE TANIMI

“Console.log()” methodu yazdığımız javascript kodlarını kontrol etmemiz için kullanılır. Örneğin şöyle bir kullanım yaptıktan sonra;

var a = 10;
var b = 20;
var c = 30;
console.log(a,b,c);
console.log(a+b+c);

İnternet sayfamızda Console’u açtığımızda (sayfa açıldıktan sonra “F12” tuşuna basıp console kısmını seçiniz) şöyle bir çıktı alırız,console method

işin kısası “console.log()” methodu kodları kontrol etmemizi ve tanımladığımız değişkenlerin değerlerini görmemizi sağlar.

VERİ TİPLERİ

Javascript’te 6 adet veri tipi vardır. Tek tek inceleyelim;

1-String(Metinsel veri tipleri):

Metinsel veri tipleri (string) ”  ”  (çift tırnak) ya da ‘  ‘ (tek tırnak) arasına yazılır. İkisinin herhangi bir farkı yoktur. Hemen birkaç string tipinde değişken tanımlama örneği görelim;

var isim = "kodportali";
var kategori = "javascript";
var ders = 'değişkenler';
var konu = 'veri tipleri';
var string = "1234";

Yukarıda oluşturduğumuz “string” adlı değişkenin içinde ‘1234’ yazmaktadır yani sayı olduğunu görürsünüz fakat çift tırnak veya tek tırnak içerisine alınan her değer string olarak algılanır.

2-Number(Sayısal veri tipleri):

JavaScript’te dört farklı sayısal veri türü oluşturulabilir. Tanımladığımız değişkenden sonra “=” operatöründen sonra değerleri yazmamız yeterlidir. Hemen birkaç örnek görelim;

var sayi1 = 10;
var sayi2 = 30;     // Tam sayı
var sayi3 = 10.5;   // Ondalıklı Sayı

3-Boolean(Mantıksal  (-true , false ) veri türüdür):

Anlatılacak çok bir şey yok. Değerleri ya “true” (doğru) ya da “false” (yanlış olabilir). Birkaç tane örnek görelim;

var true = true;
var false = false;

4-Array(Dizi,Diziler):

Çoklu halde veri tutmaya yarayan veri türüdür. İki kullanımı vardır; Değişkeni tanımlayıp “=” operatöründen sonra “[  gireceğiniz veri ]” şeklinde köşeli parantezler ile  ya da değişkeni tanımlayıp “=” operatöründen sonra “new Array ( gireceğiniz veri )” şeklinde kullanım yapabilirsiniz. Hemen bu kullanımlar ile bir örnek görelim;

var array1 = new Array("kod","portali","javascript",2);
var array2 = ["kod","portali","javascript",2];

5-Undefined ve Null (tanımsız ve boş):

Undefined tanımsız yani herhangi bir değer atanmamış veri tipi , null ise boş yani herhangi bir değeri olmayan bir veri tipidir. Hemen kullanımlarını görelim;

var degiskenler;   // undefined değişken.
var boş = null;    // null değiken.

DEĞİŞKEN TANIMLAMA VE KULLANIMI

Değişken Tanımlama kuralları;

Değişken tanımlanır iken bazı kuralları dikkat edilmeli ve ciddiye alınmalıdır gelin bu kuralları görelim:

-Değişken isimleri büyük-küçük harf duyarlıdır. Yani ad ile AD aynı değişkeni göstermez.

-Değişken isimlerinde Türkçeye özgü karakterler kullanılmamalıdır. Biri kodunuzu incelediğinde bu isimlerin anlaşılır olması gerekir.

-Değişken isimleri “?,!,:,-“ gibi özel karakterler içeremez. “_” karakteri hariç)

-Değişken ismi olarak JavaScript dilindeki “if,else,for,while” gibi özel kelimeler seçilemez. Bu kelimeleri sonraki derslerimizde göreceğiz.

-Değişken isimleri iki ya da daha fazla kelimeden oluşuyorsa ilk kelime hariç diğer kelimelerin ilk harfi büyük yazılır. “kodPortali ,  yazılımJs, berkayCimsir” gibi.

-Değişken isimleri sayı ile başlayamaz.

DEĞİŞKEN NASIL TANIMLANIR

Yukarıda veri tiplerini anlatırken hep “var” anahtar kelimesi ile tanımladık. Fakat JavaScript’in yeni versiyonları ile beraber “var” anahtar kelimesi değişken tanımlamada çok kullanılmamaktadır. Yeni versiyonla gelen “const” ve “let” anahtar kelimeleri daha kullanışlıdır ve daha çok tercih  edilir.

-Peki Nedir Const , Let ve Var’ın farkları:

Asıl konuya gelmeden önce Scope kavramından bahsetmek istiyorum.

-Global Scope : JavaScript kodunda herhangi bir yerde tanımlanan değişkenlerdir. Bu değişkenlere her yerden erişebilirsiniz.

-Local Scope : Sadece tanımlandığı fonksiyon içinde geçerli olan değişkenlerdir. Dışarıdan bu değişkenlere erişemezsiniz. “Function scope” da denilebilir.

Block Scope : Block scope da her türlü süslü parantez arasında olan kısma denir.

-VAR:

-Var function scope’tur.

-Değişken değeri sonradan tanımlanabilir.

-Değişken tekrar tanımlanabilir.

var isim;
isim = "berkay;
var isim = "ahmet";
console.log(isim);   // Ahmet çıktısını verir çünkü yeniden tanımlandı.

-LET:

-Değişken değeri sonradan tanımlanabilir.

 -Let sadece bir kez tanımlanabilir. Değeri sonradan değiştirilemez.

-Let block scope’tur.

let isim;
isim = "berkay";
let isim = "ahmet";
console.log(isim); // Hata verir çünkü let tipi değişkeni yeniden tanımlayamayız.

-Const;

-Değişkenin değerini sonradan değiştiremezsiniz.

-Const sadece bir kez tanımlanabilir.

Const block scope’tur. 

Hemen bir kaç örnek görelim;

var isim = "berkay";
isim = "ahmet";
var isim = "kodportali";

let isim1 = "berkay";
let array = ["array","eleman1",39];
let value;
value = "javascript";

const sitemizinLinki = "www.kodportali.com";
console.log(sitemizinLinki,isim,value,array);

Javascript nedir adlı yazımızı okumak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Oylamak için tıklayınız :
[Toplam: 0 Puan: 0]
Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu